30.07.2017 |

Prace remontowo-konserwacyjne budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu na cele aktywizacji społeczno-zawodowej.

Trwają roboty rozbiórkowe, w których zakres wchodzi m. in.  skucie tynków, rozebranie ścian, zerwanie posadzek i okładzin, rozebranie elementów stropów drewnianych.

Rozpoczęto remont elewacji budynku.