29.06.2017 |

Prace remontowo-konserwacyjne budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu na cele aktywizacji społeczno-zawodowej.

W dniu 29.06.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Reszel podpisaliśmy umowę na wykonanie „Prac remontowo-konserwacyjnych budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu na cele aktywizacji społeczno-zawodowej”.

W ramach umowy wykonamy kompleksowy remont budynku wraz z pracami konserwatorskimi (w szczególności w zakresie elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej) oraz modernizacją instalacji wewnętrznych.