14.02.2018 |

Prace remontowo – konserwacyjne budynku MOK w Reszlu

     Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji w Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu. Po zakończeniu robót rozbiórkowych aktualnie na budowie prowadzimy prace związane z wymianą zdegradowanej konstrukcji słupów w części reprezentacyjnej obiektu. Po zabezpieczeniu konstrukcji budynku zostały wykonane nowe żelbetowe stopy fundamentowe. Następnym etapem w procesie technologicznym jest wymiana dolnej części drewnianych slupów konstrukcyjnych. Na budowie trwają roboty tynkarskie, instalatorskie elektryczne, instalatorskie sanitarne oraz wentylatorskie. W budynku wykonywane są również ściany wewnętrze z płyt gipsowo-kartonowych, sufity podwieszane oraz prace związane z izolowaniem ścian zewnętrznych od wewnątrz za pomocą mineralnych płyt izolacyjnych Multipor.