27.08.2018 |

Szkolenie dla pracowników GN-KNIT B.D. Sp. z o.o., finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zakończyliśmy szkolenie dla naszych pracowników z zakresu „monter rusztowań”. Wszystkie zgłoszone osoby zdały egzamin z powodzeniem. Obecnie w szeregach naszej kadry mamy 12 specjalistów.