05.07.2017 |

KONTROLE BHP

Od lipca 2017 r. w celu minimalizacji ilości wypadków na budowach oraz zwiększenia standardów BHP wprowadzamy częstsze wewnętrzne kontrole, które zarówno w Polsce jak i za granicą przeprowadzać będzie nasz specjalista ds. BHP Tomasz Zieliński.

Kontrole kończyć się będą pisemnym protokołem i ewentualnymi upomnieniami i karami zarówno dla naszych pracowników jak i firm podwykonawczych.