31.10.2017 |

Michelin Polska

Zakończyliśmy prace na inwestycji z bardzo dobrą oceną końcową wykonania robót – 195/200 pkt. Niestety z uwagi na charakter współpracy nie możemy ujawnić szczegółów projektu.