23.07.2018 |

Michelin Polska

Ponownie rozpoczęliśmy współpracę z przedsiębiorstwem Michelin Polska. Poprzednia inwestycja zakończyła się dla nas sukcesem. Otrzymaliśmy bardzo dobrą ocenę końcową wykonania robót – 195/200 pkt. Z uwagi na charakter inwestora nie możemy ujawnić szczegółów projektu.