23.04.2019 |

Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu

 W dziale „REFERENCJE” zamieściliśmy otrzymane od Burmistrza Reszla rekomendacje na wykonane przez nas prace w ramach zadania „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”.