Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK w Reszlu na cele aktywizacji społeczno zawodowej

 

Zleceniodawca – Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24, 11-440 Reszel


Pozycja GN-Knit B.D. – Generalny wykonawca


Adres – Miejski Ośrodek Kultury ul. Mickiewicza 4, 11-440 Reszel


Rok – 2017/2018


Opis – Kapitalny remont budynku wpisanego do rejestru zabytków. Wykonano komplet prac budowlanych, elewacyjnych i instalacyjnych. Renowacji i wymianie poddano stolarkę okienną i drzwiową. Prace obejmowały też pełne wykończenie wnętrz razem z renowacją i uzupełnieniami elementów drewnianych i metalowych. Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Masz pytanie? Napisz do nas.

7 + 1 =

GN-Knit B.D. Sp. z o.o.


Pl. Daszyńskiego 6

10-586 Olsztyn


NIP: 739-387-65-71


tel/fax +48 89 523 71 11