BUDOWA 4 STALOWYCH WIAT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ORAZ REMONTEM BIUR I POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH W SZWECJI

Zleceniodawca – AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) spółka gminna gminy Ronneby w Szwecji. http://www.ronneby.se/sv/bolagen/abri/


Pozycja GN-Knit B.D. –  Generalny wykonawca


Adres – Järnbruksvägen 5, 372 52 Kallinge, Szwecja


Rok – 2010/2011


Opis – Budow 4 stalowych wiat/garaży, o łącznej powierzchni ponad 3000 m2, największa rozpiętość przęseł była 26 m, przebudowa i remont biur i przestrzeni socjalnych – około 400 m2. W tym instalacje hydrauliczne, wykonanie fundamentów, prace betoniarskie i projektowe. Projekt konstrukcji stalowych był wykonany przez Szwedzkiego konstruktora, biura były zaprojektowane przez Szwedzkiego architekta.


Podwykonawcy:

Szwedzki wykonawca prac ziemnych.

Szwedzka wykonawca sieci teleinformatycznych.

Szwecki wykonawca wentylacji.

Szwedzki wykonawca branży drogowej.

Polski wykonawca konstrukcji stalowych (nasza firma siostrzana) – P.P.H.U. GN-Knit, http://gnknit.pl/


Referencje: Dennis Robérteus, VD, AB Ronneby Industrifastigheter, Email: dennis.roberteus@abri.se

Masz pytanie? Napisz do nas.

3 + 10 =

GN-Knit B.D. Sp. z o.o.


Pl. Daszyńskiego 6

10-586 Olsztyn


NIP: 739-387-65-71


tel/fax +48 89 523 71 11