24.01.2017 |

Szkolenie BHP

W styczniu 2017r. odbyło się coroczne szkolenie pracowników z zakresu BHP, ppoż oraz pierwszej pomocy.