11.07.2018 |

Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno – kulturalno – wypoczynkowe w Reszlu.

Z dniem 13.06.2018 podpisaliśmy kolejną umowę z Gminą Reszel, na realizację nowej inwestycji w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego.