• Szukaj na stronie
  • Zamknij wyszukiwanie

BUDOWNICTWOGENERALNE WYKONASTWO, RENOWACJA

Spółka otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach działania 1.5, dotację na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 w kwocie 226 914,12 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na utrzymanie działalności w okresie trwania pandemii COVID -19, to jest finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Dzięki wsparciu finansowemu Spółka mogła realizować dotychczasowe działania, utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie oraz regulować zobowiązania w terminie.

Dofinansowanie

Oferta GN KNIT Budownictwo obejmuje generalne wykonawstwo w zakresie: renowacji zabytków, budynków użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego, obiektów przemysłowych.

Pracujemy zarówno na projektach dostarczonych przez Inwestora, jak i w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizujemy obiekty dla różnorodnych Klientów: osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Wykonujemy prace w Polsce i za granicą. Zlecenia pozyskane z przetargów publicznych, również zagranicznych, są istotną częścią naszej działalności. Mamy bardzo duże doświadczenie w budowie i remontach obiektów hotelarskich.

Dla naszych Klientów oferujemy bezpieczne prowadzenie przez cały proces budowlany, od projektu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wyróżnia nas umiejętność współpracy i otwarta, przejrzysta komunikacja; zarówno z inwestorem jak i projektantem.

Ofertabudownictwo


Facebook Google Instagram YouTube
Przewiń na górę